Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν. Ἑρμηνεία ἀπὸ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ἐκδόσεων "ΖΩΗ" Τόμος Γ´. Ψάλλει παραλλαγὴ καὶ μέλος ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης Θεόδωρος Βασιλικός. (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟN). 1 CD

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: Χαίροις Ἄνασσα μητροπάρθενον κλέος...
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ: Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη...
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΌΥ: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε
τὴν μόνην Θεοτόκον... Νεκίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι...
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ: Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ...
Συμφώνως Παρθένε...
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ: Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ...
Εὐφραίνου ἀγάλλου ἡ θεία πύλη τοῦ φωτός...
ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία... (εἰς σύντομον καὶ ἀργὸν μέλος).
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Μυστικῶς εἰ Θεοτόκε παράδεισος...
ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Ἄγγελοι τὴν εἴσοδον τῆς Παρθένου...
Ὣς ἐμψύχω Θεοῦ κιβωτῷ...
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Μεγάλυνον ψυχή μου τὴν Τιμιωτέραν... Μυστήριον ξένον...
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: (Τῇ Δευτέρᾳ ἡμέρᾳ
τῶν Χριστουγέννων.) Μεγάλυνον ψυχή μου τὴν τιμιωτέραν..., Στέργειν
μὲν ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ...
(Ἅπαντες οἱ ὕμνοι ἑρμηνεύονται παραλλαγὴ καὶ μέλος)
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2002

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Οι ειρμοί των καταβασιών του όλου ενιαυτού αντί του Aξιον Εστίν ως Αληθώς (Μέρος Β)

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2002
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09732
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 11,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 11,99€