Θεοφάνους καὶ Νεκταρίου κτητόρων Ἱ. Μονῆς Βαρλαάμ, Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, Ἁγίων Πατέρων Α´, Δ´, καὶ Ζ´, Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1.ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ:
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Δεῦτε μοναζόντων τὸ σύστημα»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων, «Ἐπὶ τὴν Μετέωρον πέτραν τοῦ ἱεροῦ Βαρλαάμ»... Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Δεῦτε φιλοπάτορες πάντες»...
2. ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ:
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Σήμερον τῷ πανυψίστῳ Θεῷ»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων, «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Τίς μὴ ἐπαινέσητε τὸν ὄντως ἀξίως ἔπαινον»...
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
3. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ:
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως τῷ Πέτρῳ φιλεῖς με»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων, «Ἑορτὴ χαρμόσυνος ἐπέλαμψε»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων ἐπεδήμησεν ἑορτήν»...
4. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ:
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ πνεύματος σάλπιγγας»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων, «Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον τῶν Θεοφόρων Πατέρων»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός»...
Product Info
Format CD
Tίτλος Τα Δοξαστικά
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2002

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Τα Δοξαστικά (204)

  • Format: CD
  • Tίτλος: Τα Δοξαστικά
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2002
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09652
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€