Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς
Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου...
2. Τὰ στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Ὁ θεατὴς τῶν ἀρρήτων...
3. Δόξα Πατρὶ... Τὸν Υἱὸν τῆς βροντῆς... Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ... Παρῆλθεν ἡ
σκιὰ τοῦ Νόμου...
4. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια
τῶν ἀποστίχων, Τὸν τοῦ Ὑψίστου Υἱόν...
5. Δόξα πατρί...Ἀπόστολε Χριστοῦ... Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ... Ὁ ποιητὴς καὶ
λυτρωτής μου πάναγνε...
6. Θεὸς Κύριος... Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ... Ἀπολυτίκιον.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Τὰ Καθίσματα καὶ τὰ τροπάρια μετὰ τὸν Ν´ ψαλμὸν. Κοντάκιον,
Οἶκος, Μηνολόγιον.
2. Καταβασίαι, Ἡ τιμιωτέρα καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ. Ἐξαποστειλάριον.
3. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν
αἴνων, Μάκαρ Ἰωάννη πάνσοφε...
4. Δόξα Πατρὶ... Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη..., Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ.. Δέσποινα
πρόσδεξαι..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2002

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία της εορτής του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2002
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09620
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€