Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Ἀνδρέας Ἀργυρίδης. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς
Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τοῦ
Ἁγίου, Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος...
2. Δόξα Πατρὶ... Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς... Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ... Παναγία
Δέσποινα...
3. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ καὶ τὰ στιχηρὰ τῶν ἀποστίχων,
Τῆς γῆς συνταρασσομένης...
4. Δόξα καὶ νῦν... Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχή...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Θεὸς Κύριος... Μέγαν εὕρατο... ἀπολυτίκιον. Καθίσματα. Τὰ τροπάρια
μετὰ τὸν Ν´ ψαλμὸν. Κοντάκιον, Οἶκος, Μηνολόγιον.
2. Καταβασίαι. Ἡ τιμιωτέρα καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ. Ἐξαποστειλάριον.
3. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων, Δεῦρο
Μάρτυς Χριστοῦ...
4. Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09616
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€