Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος. 1 CD

1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς
Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῆς
Ἁγίας, Μάρτυς Μαρίνα πανένδοξε...
2. Ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως... Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων.
3. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν
ἀποστίχων, Δεῦτε φιλομάρτυρες πιστῶς..., Δόξα καὶ νῦν... Ἐκ δεξιῶν
τοῦ Σωτῆρος...
4. Θεὸς Κύριος... Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ... Ἀπολυτίκιον. Καθίσματα.
Κοντάκιον, Μηνολόγιον.
5. Καταβασίαι. Ἡ τιμιωτέρα καὶ ἡ θ΄ ᾠδή. Ἐξαποστειλάριον.
6. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν
αἴνων. Πολυώδυνα βάσανα... Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, Ἀθλητικὴν
ὁδεύσασα ὁδόν..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου της Αγίας Μαρίνης

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09611
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 13,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 13,99€