Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Χρῆστος Κογκάκης. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς
Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα
τῶν Ἁγίων, Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι...
2. Δόξα καὶ νῦν... Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως...
3. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν
ἀποστίχων, Τὰ κατὰ πόλιν δεσμά... Ἑορτὴ χαρμόσυνος... Δόξα καὶ νῦν
τῶν ἀποστίχων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Θεὸς Κύριος... Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι... Ἀπολυτίκια.
2. Καθίσματα. Τροπάρια Ν´ ψαλμοῦ. Κοντάκιον, Οἶκος, Μηνολόγιον.
3. Καταβασίαι, Ἡ τιμιωτέρα καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ. Ἐξαποστειλάριον.
4. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν
Ἁγίων. Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς...» Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων. Ἡ
πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων...., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09609
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€