Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος. 1 CD

1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικά... Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς
Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῆς
Ἁγίας, Πορφυρᾶν ἐξ αἵματος...
2. Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, Τῆς θεϊκῆς προνοίας...
3. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ. Τῆς Ἀθληφόρου Εἰρήνης...
Στιχηρὰ προσόμοια τῶν ἀποστίχων. Δόξα καὶ νῦν... Ἀθλητικῶς
ἀριστεύσασα...
4. Θεὸς Κύριος... Ἁγνείας λαμπρότησι... Εἰρήνης τὸν ἄναρχον...
Ἀπολυτίκια.
5. Καθίσματα. Τὰ τροπάρια τοῦ Ν´ ψαλμοῦ. Κοντάκιον, Οἶκος, Μηνολόγιον.
6. Καταβασίαι, Ἀναστάσεως ἡμέρα..., καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἐξαποστειλάριον.
7. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν
αἴνων, Τῶν φιλεόρτων τὰ πλήθη... Δόξα καὶ νῦν... Τὴν τοῦ θήλεως
ἀσθένειαν..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου της Αγίας και μεγαλομάρτυρος Ειρήνης

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09608
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 13,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 13,99€