Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος. 1 CD

1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς
Σὲ...
2. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου... Ὅπλον κραταιότατον... Ἔδωκας
φιλάνθρωπε.. Πρῶτος καθυπέταξας... Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ
ἑσπερινοῦ. Πλουσίων δωρεῶν... Δόξα καὶ νῦν... Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν...
Προκείμενον
3. Πληρωτικὰ. Πρῶτος Βασιλεὺς Χριστιανῶν... Ὄντως μακαρία ἡ γαστήρ...
Πόθῳ καὶ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ... Στιχηρὰ προσόμοια τῶν ἀποστίχων.
Σέλας φαεινότατον... Δόξα καὶ νῦν..., τῶν ἀποστίχων.
4. Θεὸς Κύριος... Τοῦ Σταυροῦ Σου τὸν τύπον... Ἀπολυτίκιον. Νέος
γέγονας... Ἑλκόμενος ἐπὶ Σταυροῦ...
5. Ἡ Εὔσημος μνήμη σου... Καθίσματα. Δόξα. Ταῖς τῶν Θεοστέπτων... Καὶ
νῦν... Ταῖς τῆς Θεοτόκου...
6. Τοῦ Εὐσεβοῦς Κωνσταντίνου ἡ μνήμη... Ἰδιόμελον Ν´ ψαλμοῦ.
Κοντάκιον, Μηνολόγιον.
7. Ἀναστάσεως ἡμέρα... Καταβασίαι καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ τῆς ἑορτῆς. Οὐκ ἐξ
ἀνθρώπων εἴληφε... Ἐξαποστειλάριον.
8. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες... Χαίροις Κωνσταντῖνε πάνσοφε...
Στιχηρὰ προσόμοια τῶν αἴνων.
9. Ὁ τῶν Ἀνάκτων Ἄναξ... Δόξα καὶ νῦν..., τῶν αἴνων, ἀπόλυσις. Δι᾽ εὐχῶν
τῶν Ἁγίων...
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου των Αγιών Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09607
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 13,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 13,99€