Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Δημήτριος Δημητρόπουλος. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – PART ONE
1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν... Εἰρηνικὰ. Κύριε
ἐλέησον.
2. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου... τὰ στιχηρὰ
Ἀναστάσιμα ἰδιόμελα καὶ προσόμοια τοῦ Ἁγίου, Ὡς γενναῖον ἐν
μάρτυσιν...
3. Ἀξίως τοῦ ὀνόματος... Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων.
4. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ. Ἡ Ἀνάστασίς Σου Χριστὲ
Σωτήρ...
5. Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον.... Στιχηρὰ ἀναστάσιμα τῶν ἀποστίχων, καὶ
τοῦ Ἁγίου.
6. Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα... Δοξαστικόν. Ἀναστάσεως ἡμέρα... Καὶ νῦν καὶ
ἀεὶ...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Θεὸς Κύριος... Ἀπολυτίκιον. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής...
Καθίσματα. Τροπάρια τοῦ Ν´ ψαλμοῦ. Κοντάκιον, Οἶκος, Μηνολόγιον.
2. Καταβασίαι. Ἀναστάσεως ἡμέρα... καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ τοῦ Πάσχα καὶ τοῦ
Ἁγίου. Ἐξαποστειλάριον.
3. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες...
4. Δεῦτε τὴν πανέορτον φαιδράν... Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἁγίου εἰς τοὺς
αἴνους.
5. Ἀνέτειλεν τὸ ἔαρ... Δόξα καὶ νῦν τοῦ Ἁγίου, ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09606
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€