Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ αἰδεσιμώτατος πατὴρ Χρῆστος Κυριακόπουλος. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1. Θεὸς Κύριος... Σήμερον τῆς σωτηρίας... Αἴτησις. Ὁ μέγας στρατηγός... Ἀπεστάλη Γαβριήλ... Καθίσματα.
2. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου... Καταβασίαι καὶ ἡ θΆ ᾠδή. Ἐξαποστειλάριον.
3. Πᾶσα πνοή... Τῶν οὐρανίων ταγμάτων... Προσόμοια.
4. Τὸ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστήριον... Δόξα καὶ νῦν... Δοξολογία.
5. Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... Σῷσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ... Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος... Σήμερον τῆς σωτηρίας... Εἰσοδικόν. Τῇ Ὑπερμάχῳ... Ἅγιος ὁ Θεός...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ... Δύναμις. Ἀπόστολος - Εὐαγγέλιον.
2. Χερουβικὸς ὕμνος. Πληρώσωμεν τὴν δέησιν... Κύριε ἐλέησον.
3. Λειτουργικά. Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν... Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην... Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ...
4. Πληρωτικὰ. Παράσχου Κύριε. Κοινωνικόν. Εἴδομεν τὸ Φῶς... Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09570
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€