Τὸ α´ ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ τετάρτου ἤχου εἰς ἀργὸν μέλος. Ἑρμηνεία ἀπὸ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ- ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΖΩΗ". ΤΟΜΟΣ Γ´. Ψάλλει παραλλαγὴ καὶ μέλος ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης Θεόδωρος Βασιλικός. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Θείας πίστεως... Ταχὺ προκατάλαβε....Ἐλπίς τοῦ κόσμου... Ὁ δι᾽ἐμὲ
ἀνασυρμένος..., Πυρὸς φωτεινότερον.... Τὴν Σοφίαν καὶ λόγον.... Τὸ
προσταχθὲν μυστικῶς...
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ:
Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν.... Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός.... Γυναῖκες
ἀκουτίσθητε.... Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε.... Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς.... Ἐν
πνεύματι τῷ ἱερῷ.... Ἀπόστολοι ἐκ περάτων...
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.... Τὸν Νυμφῶνά σου βλέπω.... Τὸν ληστὴν
αὐθήμερον....
ΚΟΝΤΑΚΙΑ:
Τὰ ἄνω ζητῶν.... Ἡ Παρθένος σήμερον.... Ἐπεφάνης σήμερον....
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἐκουσίως.... Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον
Θεοτόκον... Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.... Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ...
Ἐκ νεότητός μου... τὸ α´ Ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν δ´ ἤχου, μέλος
ἀργόν. (Ἅπαντες οἱ ὕμνοι ἑρμηνεύονται σὲ παραλλαγὴ καὶ μέλος).
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2002

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Καθίσματα, Εξαποστειλάρια Κοντάκια κατ' ήχον

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2002
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09706
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€