1. Πρόλογος - Παρουσίαση. Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν...
Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου... Στίχοι ἀπὸ τὰ ἀνοιξαντάρια Ἰωάννου
Κουκουζέλους.
2. Λόγον ἀγαθὸν Ἀλληλούϊα... Πολυέλεος.
3. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κύριε ἁμαρτάνων οὐ παύομαι... Κατανυκτικὰ
τροπάρια εἰς ἦχον πλάγιον τοῦ πρώτου.
4. Θεοτόκε Παρθένε.... Τὰ κατανυκτικὰ ἀπολυτίκια.
5. Ἔδωκας κληρονομίαν... Μέγα Προκείμενον.
6. Δοξολογία.
7. Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός... Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε... Κύριε τῶν
δυνάμεων... Κατανυκτικὰ τροπάρια τοῦ μεγάλου ἀποδείπνου.
8. Ἐν τῷ θλίβεσθαί με Δαυϊτικῶς.. Οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλαγίου πρώτου
ἤχου.
9. Βασιλεῦ Οὐράνιε... Δοξαστικὸν τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
10. Καὶ εὐλογημένος... Μετὰ κρατήματος «ΤΕΡΙΡΕΜ».
11. Πάντων προστατεύεις ἀγαθή...
12. Ἀγαπήσω σε Κύριε... Λειτουργικόν.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Τρίτη συμφωνία βυζαντονής μουσικής στην Αβινιόν (Γαλλία)

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09669
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 11,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 11,99€