Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ - Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ - Ἁγίου Πνεύματος -Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ. Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. 1 CD

1 . ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ:
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγίων ἡ χάρις»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες Ἅγιοι Ἀνάργυροι»...
2. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ:
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Σήμερον λαμπρῶς ἀνέτειλεν»...
Δόξα καὶ νῦν τὸν ἀποστίχων, «Τῷ λόγῳ τῆς χάριτος τῶν πιστῶν»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Εὐαγγελικῶς πολιτευσάμενος»...
3. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ:
Δόξα καὶ νῦν ἑσπερίων, «Βασιλεῦ Οὐράνιε παράκλητε»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων, «Δεῦτε λαοὶ τὴν τρισυπόστατον θεότητα»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Γλῶσσαι ποτὲ συνηχήθησαν»...
4 . ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἑσπερίων, «Δεῦτε ἅπαντα τὰ ἔθνη»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν ἀποστίχων, «Ὅνπερ πάλαι Μωσῆς»...
Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, «Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου»...
Product Info
Format CD
Tίτλος Τα Δοξαστικά
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Τα Δοξαστικά (205)

  • Format: CD
  • Tίτλος: Τα Δοξαστικά
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09659
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 11,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 11,99€