Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE 1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς, Πρὸ τοῦ Σταυροῦ Σου Κύριε... 2. Δόξα Καὶ νῦν... Προτυπὼν τὴν Ἀνάστασιν... 3. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων. 4. Ὁ πάλαι τῷ Μωσῇ συλλαλήσας... Δόξα καὶ νῦν... Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO 1. Θεὸς Κύριος... Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει... Ἀπολυτίκιον. Καθίσματα καὶ τὰ τροπάρια μετὰ τὸν Ν´ ψαλμόν. Κοντάκιον, Οἶκος, Μηνολόγιον. 2. Καταβασίαι, Σταυρὸν χαράξας Μωσῆς..., καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ τῆς ἑορτῆς. Ἐξαποστειλάριον. 3. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων, Πρὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου... 4. Δόξα καὶ νῦν τῶν αἴνων, Παρέλαβεν ὁ Χριστὸς..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09574
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€