(8η ἑβδομάδα ἀπὸ τὸ Πάσχα). Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Χρῆστος Κογκάκης. 1 CD

1. Εὐλογητὸς ὁ Θεός... Εἰρηνικά... Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς, Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον...
2. Βασιλεῦ Οὐράνιε... Δόξα καὶ νῦν...
3. Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον. Πληρωτικὰ καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν ἀποστίχων, Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσι... Δόξα καὶ νῦν... Δεῦτε λαοί...
4. Θεὸς Κύριος... Εὐλογητὸς εἰ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν... Ἀπολυτίκιον.
5. Καθίσματα. Κοντάκιον, Οἶκος, Μηνολόγιον.
6. Καταβασίαι, Θείῳ καλυφθείς..., καὶ ἡ θ´ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς. Ἐξαποστειλάριον.
7. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων, Ἐν τοῖς προφήταις ἀνήγγειλας...
8. Γλῶσσαι ποτὲ συνεχήθησαν... Δόξα καὶ νῦν... τῶν αἴνων, ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου του Αγίου Πνεύματος (Αγίας Τριάδος)

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09573
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€