Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Ἀνδρέας Ἀργυρίδης. (Α' καὶ Β' μέρος). 2 CD
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1. Εὐλογητὸς ὁ θεός... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου..., καὶ τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς.
2. Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη... Δόξα καὶ νῦν..., τῶν ἑσπερίων.
3. Φῶς ἱλαρόν... Πληρωτικὰ - Κατακόσμησον τὸν Νυμφῶνά σου... Στιχηρὰ τῶν ἀποστίχων.
4. Ὁ τοῖς Χερουβεὶμ ἐποχούμενος... Δόξα καὶ νῦν..., τῶν ἀποστίχων.
5. Θεὸς Κύριος... Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε... Ἀπολυτίκιον.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Καθίσματα. Κοντάκιον. Οἶκος. Μηνολόγιον.
2. Καταβασίαι - Χέρσον ἀβυσσοτόκον... Ἡ τιμιωτέρα καὶ ἡ θ´ ᾡδή. Ἐξαποστειλάριον.
3. Πᾶσα πνοή... Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες..., καὶ τὰ στιχηρὰ προσόμοια τῶν αἴνῶν.
4. Ὁ ἐν χερσὶ πρεσβυτικαῖς... Δοξαστικόν. Σήμερον ὁ Χριστός... Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ..., ἀπόλυσις.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Η Ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου της Υπαπαντής του Κυρίου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09572
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€