Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατὴρ Χρῆστος Χριστοδούλου. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος... Ἰδιόμελον.
2. Θεαρχίῳ νεύματι... Ὀκτώηχον Δοξαστικόν. Τῇ ἀθανάτῳ Σου Κοιμήσει... Δοξαστικόν.
3. Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία... Εἰρηνικὰ. Κύριε ἐλέησον. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... Σῷσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ... Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος... Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν Παρθενίαν...
4. Εἰσοδικὸν. Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον... Κοντάκιον.
5. Ἅγιος ὁ Θεός.. καὶ δύναμις. Σοφία ὀρθοὶ ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου...
>ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
1. Εὐαγγέλιον. Χερουβικὸς ὕμνος. Λειτουργικὰ. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι... Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι...
2. Πληρωτικά. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι... Κοινωνικόν.
3. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου..., ἀπόλυσις. Δι᾽εὐχῶν τῶν Ἁγίων...
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Από την Ακολουθία του Εσπερινού,Όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09569
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€