Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ ἰσοκρατῶν. Ἐκφωνεῖ ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ ιερᾶς μονῆς πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Χρυσόστομος Δρόσος. 1 CD

1. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... Θεὸς Κύριος... Τὴν χαριτόβρυτον πιστοὶ τῆς
Παρθένου... Δόξα καὶ νῦν...Οὐ σιωπήσωμεν ποτὲ Θεοτόκε... Αἱ α´, καὶ γ´,
ᾠδαὶ τοῦ κανόνος. Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων... Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ...
Αἴτησις. Πρεσβεία θερμὴ καὶ τεῖχος... Αἱ δ´, ε´, καὶ ς´, ᾠδαὶ τοῦ
κανόνος. Διάσῳσον ἀπὸ κινδύνων... Ἄχραντε ἡ διὰ λόγου... Αἴτησις.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν... Κοντάκιον. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός
Σου... Προκείμενον.
2. Εὐαγγέλιον. Δόξα Πατρί... Ταῖς τῆς Θεοτόκου... Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ... Ταῖς
τῆς Πανάχραντου... Μὴ παρίδῃς δέησιν... ἰδιόμελον. Αἱ ζ´, η´, καὶ θ´,
ᾠδαὶ τοῦ κανόνος.
3. Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς... Δεῦτε τὴν εἰκόνα... Σφαίρας Οὐρανίους...
Τυφλοῖς τὴν ἀνάβλεψιν... Ὕδωρ ἀνεπήγασας... Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ
στρατιαί... Τρισάγιον. Ὅτι σοὺ ἐστιν...
4. Ἀπόλυσις. Πάντων τῶν τιμώντων σου ἁγνή... Πάντων προστατεύης
ἀγαθή... Δέσποινα πρόσδεξαι.. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου... Δι᾽εὐχῶν τῶν
Ἁγίων...
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 1
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Ο Παρακλητικός Κανών εις την Αγίαν και θαυματουργόν εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσσιωτισσης

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 1
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09499
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 13,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 13,99€