Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης κ. Θεόδωρος Βασιλικὸς συνοδείᾳ Ἰ ἰσοκρατημάτων. Ἐκφωνεῖ ὁ αιδεσιμότατος πατὴρ Γεώργιος Μαυροειδής. (Α´ καὶ Β´ μέρος). 2 CD

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - PART ONE
1 . Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... Κύριε ἐκέκραξα πρὸς Σὲ... Κατευθυνθήτω ἡ
προσευχή μου... Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος... Σήμερον λαμπρῶς
εὐφραίνονται... Ἰδιόμελα.
2. Σήμερον φαιδρῶς ἐξέλαμψε... Δοξαστικόν. Χαίροις ὁ ἐν ἐσχάτοις
καιροῖς... ἀπόστιχα. Ἔχει μὲν ἡ οὐράνιος Ἱερουσαλήμ... Δοξαστικὸν
τῶν ἀποστίχων.
3. Θεὸς Κύριος... Τῷ Ἱεράρχῃ τοῦ Χριστοῦ Νεκταρίῳ... Οὐ σιωπήσωμεν ποτὲ
Θεοτόκε....
4. Αἱ α´ καὶ γ´, ᾡδαὶ τοῦ κανόνος. Αἴτησις. Πηγὴ δαψιλῆ...
5. Αἱ δ´, ε´, καὶ στ´, ᾡδαὶ τοῦ κανόνος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - PART TWO
6. Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Κυρίου... Κοντάκιον.
7. Ἡ τάξις τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Αἱ ζ´, η´, καὶ θ´, ᾡδαὶ τοῦ κανόνος.
8. Τρισάγιον. Σηλυβρίας τὸν γόνον... Ἀπολυτίκιον, ἀπόλυσις.. Πᾶσιν
ἀντιλήπτωρ φρουρός... Δέσποινα πρόσδεξαι... Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου ...
Δι᾽εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων...
9. Τὰ 24 Μεγαλυνάρια πρὸς τὸν θαυματουργὸν Ἅγιον Νεκτάριον τὸν ἐν
Αἰγίνῃ.
Product Info
Format CD
Καλλιτέχνης Βασιλικός Θεόδωρος
Αριθμός δίσκων 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2001

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Βασιλικός Θεόδωρος - Ο Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανών και τα 24 μεγαλυνάρια του Αγίου Νεκταρίου του εν Αιγίνη

  • Format: CD
  • Καλλιτέχνης: Βασιλικός Θεόδωρος
  • Αριθμός δίσκων: 2
  • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2001
  • Κατασκευαστής: VASILIKOS
  • Κωδικός Προϊόντος: GMS-09497
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 19,99€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 19,99€